عربشاهی ، مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با اشاره به اینکه ، ۴۲ درصد از کل اعتبارات البرز در سالجاری و تاکنون به استان پرداخت شده ، گفت : از این میزان ۸۲ درصد برای پرداخت حقوق کارکنان البرزی استفاده شده ، و عدم تامین بخشی از بودجه استان از مشکلات پیش رو است ، که در حال رایزنی هستیم.

برچسب ها:
J.J. Watt Authentic Jersey