Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 643

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 646
بررسی نقاط مشترک همکاری فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی استان البرز | اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز فخرالدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی استان البرزبا دعوت دکتر برهانی فر ریاست دانشگاه  باحضور در دانشگاه آزاد اسلامی نقاط مشترک همکاری فیمابین این نهاد علمی گسترده و اداره کل میراث فرهنگی استان البرز را مورد بحث وبررسی قراردادند.در این جلسه که معاونین هر دو دستگاه حاضر بودند ، با اشاره به پیشینه تاریخی استان البرز و شهرستان کرج مقرر شد در حوزه های گردشگری ، میراث فرهنگی و سرمایه گذاری با انعقاد تفاهم نامه ای از پتانسیلهای علمی و اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ارتقاء این حوزه های تخصصی بهره برداری شود.

همچنین مقرر شد سمینارهای کرج شناسی به همت دانشءاه آزاد و با مدیریت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز برگزار گردد.

حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی علی الخصوص در مباحث مربوط به شناساندن استان البرز در جامعه بین المللی برای جذب گردشگر با توجه به تجربیات مکتسبه واحد بین الملل دانشگاه آزاد ، از دیگر مباحثی بود که مورد تدقیق ، بحث و گفتگو قرار گرفت .

 

در پایان فخرالدین صابری ضمن اعلام  آمادگی اداره کل میراث فرهنگی استان البرز برای همکاری همه جانبه با تمامی مراکز علمی استان علی الخصوص دانشگاه آزاد اسلامی و بااشاره به حضور مشاهیر علمی ، ادبی و فرهنگی و نوابغ سیاسی و اجتماعی از دیرباز در استان البرزولزوم بهره گیری از این پتانسیل قابل توجه  برای شناساندن هرچه بهتر استان، مشترکا وباهمراهی و همدلی دکتر برهانی فر ریاست دانشگاه آزاد  دستور تشکیل کمیته مشترک بررسی تدوین تفاهم نامه فیما بین دانشگاه و اداره کل را صادر  کردند .

برچسب ها:
PHP Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640 PHP Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 643 PHP Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 646