Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-900-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 634

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-900-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 637

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-900-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%81.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640
حدود 900 هزار نفر در سطح استان البرز در بافت‌ های فرسوده و ناکارمد زندگی می ‌کنند. | اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان البرز

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه ، در پروژههای مطالعه شده در ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت استان البرز ، ۷۱۲ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی (بافت خیلی فرسوده) زندگی می‌ کنند ، گفت : در کل حدود ۹۰۰ هزار نفر البرزی در بافت‌ های فرسوده زندگی می‌ کنند.

برچسب ها: