استاندار البرز در جریان بازدید از کاخ مروارید کرج با اشاره به اینکه ، احیای باغ سیب مهرشهر و بازسازی کاخ مروارید شهر کرج به عنوان مطالبه مردمی با جدیت دنبال می شود ، و بازسازی کامل کاخ مروارید ، به حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ، گفت : سال گذشته و در جریان بازدید رئیس سازمان میراث فرهنگی از این کاخ ، بخشی از آن تامین شده ، و امسال نیز با تامین بخشی دیگری از اعتبار درصدد تسریع بازسازی آن هستیم.

برچسب ها:
J.J. Watt Authentic Jersey